top of page

Nó là một hệ thống camera cho thấy rằng vật thể ấm hơn môi trường có bức xạ hồng ngoại, tức là điều kiện nhiệt độ khác với khu vực xung quanh. Máy ảnh nhiệt cảnh báo sự chênh lệch nhiệt độ bằng cách hiển thị vật thể có nhiệt độ cao trên màn hình với các màu sắc khác nhau. Máy ảnh nhiệt được sử dụng trong ngành chăm sóc sức khỏe để phát hiện những người mắc bệnh liên quan đến sốt.

Thermal Camera (Máy quay đo nhiệt)

  • CE

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page