top of page

Địa chỉ

2K Lang Ha Street, Thanh Cong Yard, Ba Dinh District, Ha Noi City, Vietnam

 

Tel: +84 977 239 596

info@med-x.com.tr

Mâu liên hệ

med-x-map-01-01.jpg
bottom of page