top of page
 • Các cánh tay được buộc ở vai bằng máy may siêu âm.
 • Có khả năng chống chất lỏng, chịu mài mòn và áp lực.
 • Gấu cổ tay được may bo bó .
 • Cung cấp sự thoải mái cao và cơ hội làm việc thoải mái.

Quần yếm kiểu ¾

 • ISO 45001: 2018,

  CE 2163,

  EU 2016/425,

  ISO 10002: 2018,

  ISO 1348

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page