top of page

SỰ CHỈ RÕ

 • Mạng che mặt có thể sử dụng bằng sợi không dệt được thiết kế
 • Bao gồm 2 phần có thể gập lại
 • Hợp lý cho tất cả các lần xuất hiện
 • Cắt mũi để sửa đổi.
 • Mép băng dưới mũi cắt.
 • Van thở ra cao cấp
 • Gói nhựa cá nhân
 • Con dấu đầy đủ trên khuôn mặt
 • Mi rộng linh hoạt
 • Độ ẩm tối thiểu bên trong vỏ

Van FFP3

 • ISO 13485,

  CE 2841,

  EU 2016/425

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page