top of page

SỰ CHỈ RÕ

 

 • Mặt nạ chống bụi có dây đeo cho tai
 • Chất liệu: vải không dệt
 • Niêm phong tốt ở các cạnh
 • Không có van thở ra
 • FFP2 theo tiêu chuẩn EN149: 2001 + A1: 2009 (tương ứng với KN95 / N95)
 • Phương tiện bảo vệ cá nhân Theo
 • Bảo vệ chống lại nhiễm trùng giọt
 • Bảo vệ khỏi bụi, sol khí, bào tử nấm
 • Hiệu suất lọc> 94% với kích thước giọt 3µm
 • Đường thở hít vào: 95 L / phút

FFP2 không có mặt nạ van

 • ISO 13485,

  CE 2841,

  EU 2016/425

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page