top of page
  • Làm bằng vật liệu polyetylen.
  • Chống chất lỏng và chống rách
  • Không trượt.
  • Phù hợp với mọi cỡ giày.

Túi bọc giầy cao tới gần đầu gối

  • ISO 13485

    CE

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page