top of page

Nó phù hợp với mọi cấu trúc đầu với dây thun.

  • Chỉ sử dụng một lần.
  • Thoải mái và có khả năng chống rách cao.
  • Thoải mái khi sử dụng nhờ dây thun tích hợp.
  • Nó tương thích với tất cả các hình dạng đầu.
  • Không gây nhiễm điện cho tóc nhờ tính năng chống tĩnh điện.

Chụp đầu (ca pô)

  • CE

    ISO 13485

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page