top of page
  • Làm bằng vải polypropylene.
  • Cung cấp bảo vệ cho vùng đầu và hai bên.
  • Nó có kết cấu thoáng khí.
  • Nó là chống tĩnh điện.

Astro Cap (mũ trùm kín đầu )

  • CE

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page