top of page

Áo choàng SS 20-40 Gr.

 • Nó được thiết kế để sử dụng bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong quá trình phẫu thuật.
 • Chỉ sử dụng một lần.
 • Làm bằng vải SS màu xanh.
 • Trọng lượng là 40 gram.
 • Áo choàng có vòng cổ đặc biệt có thể điều chỉnh dễ dàng, không có khe hở và vòng bít ở cổ tay để bảo vệ tốt hơn.

Áo Choàng SMS 20-40 Gr.

 

 • Nó được thiết kế để sử dụng bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong quá trình phẫu thuật.
 • Chỉ sử dụng một lần.
 • Làm bằng vải SMS màu xanh.
 • Trọng lượng là 40 gram.
 • Áo choàng có vòng cổ đặc biệt có thể điều chỉnh dễ dàng, không có khe hở và vòng bít ở cổ tay để bảo vệ tốt hơn.

Áo choàng SMMS 40-60 Gr.

 

 • Nó được thiết kế để sử dụng bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong quá trình phẫu thuật.
 • Chỉ sử dụng một lần.
 • Làm bằng vải SMMS màu xanh.
 • Trọng lượng là 60 gram.
 • Tạp dề có vòng cổ đặc biệt có thể điều chỉnh dễ dàng, không có khe hở và vòng bít ở cổ tay để bảo vệ tốt hơn.

Áo choàng

 • ISO 13485,

  CE 2163,

  CE

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page