top of page

INSULIN SYRINGE

 

SỰ CHỈ RÕ

 • Ống tiêm 1ml, 3P, 25GX1 "(0,50X25 mm) với kim màu cam
 • Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
 • Có hoặc không có kim
 • Kim tiêm dưới da với ống thông siêu nhỏ
 • Không có không gian chết hiệu chuẩn ml
 • Nguyên liệu thô cấp y tế
 • Thùng polypropylene
 • Pít tông polyethylene
 • Không có cao su, miếng đệm Bao bì vỉ với màng và giấy y tế
 • Tiệt trùng ES

 

LUER-SLIP / 2ML SYRINGE

 

SỰ CHỈ RÕ

 • Ống tiêm 2m1, 3p 21gx1 1/2 "(0,50x25 mm) với kim màu xanh lá cây
 • Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
 • Kim tiêm dưới da trượt Luer
 • Nguyên liệu thô cấp y tế
 • Thùng polypropylene
 • Pít tông polyethylene
 • Vỉ gioăng cao su miễn phí
 • Bao bì bằng giấy và phim y tế
 • EO: Khử trùng

Ống tiêm

 • ISO 13485,  

  CE,

  EN ISO 7886-1,

  EN ISO 7864,

  EN ISO 8537

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page