top of page

SỰ CHỈ RÕ

 

  • Kính bảo vệ trong suốt với tròng trắng.
  • Nó được làm bằng nhựa chống va đập.
  • Màng lọc Uv, kính gọng trong suốt chống va đập cao.

 

Kính Bảo Vệ

  • CE

Fill out the form to make a request for products.

bottom of page